Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Sociálna práca bez ubytovania
Ostatná sociálna práca bez ubytovania
Denná starostlivosť o deti
Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.

Ostatná sociálna práca bez ubytovania

Počet firiem: 60
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
37983385: Adam - neinvestičný fond
37983857: Agentúra SOPK pre rozvoj žilinského regiónu, n.o.
42167779: Agentúra Tempus, n.o.
36137812: ALEXANDER, n.f.
36149764: ÁNO PRE ŽIVOT n.o.
42168767: Art-fórum pre literatúru, n.o.
37977890: ASS, n.o.
37983849: BETHEZDA, n.o.
37977806: BOCKÉ SENNÍKY, n.o.
42168538: CEIT, n.o.
36143405: Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
37983792: Centrum poradenstva a vzdelávania, n.o. (skratka CPV, n.o.)
36137871: EDUCATIO n.f.
17059585: EKOLÓGIA & ŽIVOT
37815831: Fond na podporu odborného vzdelávania, n.f.
36149829: GOEX n.o.
44717661: Ing. Monika Hánová
37815865: INHELP, n.o.
37983121: JUVENTAS Žilina, n.o.
37905988: Kalkata n.o.