Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Sociálna práca bez ubytovania
Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
Ostatná sociálna práca bez ubytovania

Sociálna práca bez ubytovania

Počet firiem: 62
Zobrazujem: 20 - 40
Pridať firmu
IČOFirma
37905988: Kalkata n.o.
17066735: L Ú Č - DSS pre deti a dospelých a zariadenie chráneného bývania
36137901: LL hokejový klub n.f.
37977911: Mária, n.o.
36137961: Markopolo.Sk n.o.
37983415: Meritum n.o.
37805878: Nadácia 21. storočia
42058279: Nadácia IKAROS
30232031: Nadácia Jána Amosa Komenského
37805690: Nadácia KALOKAGATIA
31913130: Nadácia KRAJINA HARMÓNIE
37910591: Nadácia LÚČ v Žiline
31941877: Nadácia NOVÁ MLÁDEŽ 2 OOO
42066212: Nadácia Polis
35656964: Nadácia "Privat"
31940161: Nadácia PRO CASTRÍS SLOVACA
37809962: NADÁCIA PRO MILENIUM SLOVAKIA
30232597: Nadácia PROMÉTHEUS
36135658: Nadácia Rozum a cit
37900692: Nadácia ROZVOJ