Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 3309
Zobrazujem: 60 - 80
Pridať firmu
IČOFirma
43080235: An Nguyen Tien
36345750: ANAJ SLOVAKIA s.r.o.
35289848: Andrea Paholíková - PAAN
43371035: Andrej Bakoš - Au
43486444: Andrej Buček
44411456: Andrej Čibenka
43902553: Andrej Hinka
41277473: Andrej Košút
37094599: Andrej Kužma
41562925: Andrej Lehota - ALLWINT
43038603: Andrej Škorvánek - AM TEAM
43698824: Andrej Trnka
36433314: ANLEA, s.r.o.
35123648: Anna Bohačiaková
37242750: Anna Bučeková
43946852: Anna Bučková
35123061: Anna Danišková - ČADAN
43052151: Anna Drahňáková
43083838: Anna Dubcová - TEKOR AD
43501192: Anna Ďuriniková