Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 3309
Zobrazujem: 40 - 60
Pridať firmu
IČOFirma
43072585: Alexander Balint
43032516: Alexander Kožan - ADRAX
43691307: Alexander Lali
41564791: Alexander Masný
43401007: Alexander Nagy
00650943: ALIMET, výrobné družstvo
36387681: ALLEX, s.r.o.
44812175: ALNIKA, s.r.o.
33857270: Alojz Kosa
44497393: Alojz Kubala
35289066: Alojz Mintách-MRAZEX
40278107: Alojz Štefčík
43613926: Alojz Tichý
34224629: Alojz Vojtek - LADA
44268041: ALPHA chocolate DP, s.r.o.
36006220: ALU - METAL s.r.o.
30229235: ALUMA ČS, spol. s r.o.
43793771: ALUMIX, s.r.o.
33370109: Alžbeta Čiešková RINA
44715871: Ambróz Hájnik